Έχει ξεκινήσει ο υιός μου μαθήματα Κλασσικής Κιθάρας τα τελευταία 2 χρόνια και είναι πολύ ευχαριστημένος από τον καθηγητή του και εγώ εντυπωσιασμένη απο την πρόοδο που έχει κάνει ο μικρός.

Μαρία Αντωνίου