Φωνητική

Φωνητική

Το τμήμα μοντέρνου τραγουδιού εντάσσεται στα τμήματα ελεύθερων σπουδών και αφορά στην εκμάθηση της απαραίτητης τεχνικής χειρισμού της φωνής, ερμηνείας διαφορετικών ειδών μουσικών κομματιών, εξoικίωση με τη χρήση μικροφώνου και stage performance.

Χωρίζεται σε δυο βασικούς πυλώνες που αφορούν στο επιθυμητό στυλ του κάθε σπουδαστή, οι οποίοι είναι το “Έντεχνο-Λαϊκό Τραγούδι” και το “Pop-Rock” το οποίο μετεξελίσσεται σε “Blues-Jazz” σύμφωνα με τις ανάγκες αλλά και τις δυνατότητες του κάθε σπουδαστή.

Εκτός από το ατομικό μάθημα δίνεται στον σπουδαστή η ευκαιρία να παρακολουθήσει popular mysic theory και να συμμετέχει σε εργαστήρια μουσικών σχημάτων μέσω των οποίων συμμετέχει σε συναυλίες έχοντας πλέον τη “δικιά του μπάντα”.

Καθηγητές