Προετοιμασία Μουσικού Πανεπιστημίου

Προετοιμασία Μουσικού Πανεπιστημίου

Στο τμήμα Προετοιμασίας Πανεπιστημίου περιλαμβάνονται όλα τα ειδικά μαθήματα που καλείται ο υποψήφιος σπουδαστής να διαγωνισθεί πανελληνίως όπως αυτά ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας για την είσοδό του στα μουσικά πανεπιστήμια της χώρας.

Καθηγητές