Ορθοφωνία

Ορθοφωνία

Η ορθοφωνία αφορά στη σωστή εκφορά του προφορικού λόγου.Πιο συγκεκριμένα, στην σωστή εκφορά των φθόγγων της ελληνικής γλώσσας, στην σωστή προφορά των λέξεων και στον κατάλληλο τονισμό και “χρωματισμό” των φράσεων.

Η ορθοφωνία είναι σε ίσο βαθμό απαραίτητη, όχι μόνο σε τραγουδιστές και ηθοποιούς, αλλά και σε άλλους επαγγελματίες, το αντικείμενο των οποίων απαιτεί έκθεση στον δημόσιο λόγο όπως πχ δάσκαλοι και καθηγητές.

Καθηγητές