Μονωδία

Μονωδία

Η ανθρώπινη φωνή είναι το τελειότερο, αλλά και το πιο ευαίσθητο μουσικό όργανο. Γι αυτό θέλει ειδική και προσεκτική μελέτη. Στο πρόγραμμα της μονωδίας οι σπουδαστές μελετούν την τεχνική, αλλά και το ρεπερτόριο της όπερας,  του ορατορίου και του Lied.

Καθηγητές