Ιωάννα Τσουρέκη

Ιωάννα Τσουρέκη

Τίτλοι Σπουδών:

 – ΠΤΥΧΙΟ ΦΟΥΓΚΑΣ

Με βαθμό άριστα, ωδείο Ν. ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ Αθήνα, με καθηγητή τον Μ. Τραυλό.

– ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΙΞΗΣ

Με βαθμό άριστα, ωδείο Ν. ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ Αθήνα, με καθηγητή τον Μ. Τραυλό.

– ΠΤΥΧΙΟ ΑΡΜΟΝΙΑΣ

Με βαθμό λίαν καλώς, ωδείο ΑΘΗΝΑΙΟΝ Αθήνα, με καθηγητή τον Δ. Λιωνή

– ΠΤΥΧΙΟ ΩΔΙΚΗΣ

Με βαθμό άριστα, ωδείο ΕΥΤΕΡΠΗ Αίγιο, με καθηγητή τον Δ. Λιωνή

– Στην ανωτέρα τάξη του ΠΙΑΝΟΥ με καθηγητές Νέλλη Σεμιτέκολο και Ελένη

Αποστολάκη – Ταζάρτες.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: – Σύστημα Autorkan της Σχολής Αρμονίου ΝΑΚΑΣ.

– Απόφοιτη μονοετούς σεμιναρίου συστήματος ORFF – DALCROZE της Σχολής

Μωραϊτη.

– Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Επαγγελματική Αξιοποίηση Νέας Τεχνολογίας» στην

κατεύθυνση «Μουσική Παιδαγωγοί».

– Μαθήματα διεύθυνσης χορωδίας στο Δημοτικό ΩΔΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ και μέλος

της χορωδίας.

– Σεμινάριο του Υπουργείου Παιδείας «Καλλιτεχνική παιδεία στο σχολικό χώρο».

ανώτερων θεωρητικών.

 

Από το  2014 είναι καθηγήτρια ανώτερων θεωρητικών στο  Ερευνητικό Ωδείο Χαλκίδας.