Εργαστήριο Σύγχρονης Μουσικής

Εργαστήριο Σύγχρονης Μουσικής

Τα μουσικά εργαστήρια αφορούν σε όλα τα όργανα του τομέα σύγχρονης μουσικής του ωδείου. Μέσω αυτών δίνεται στον σπουδαστή η δυνατότητα να συμμετέχει σε μουσικά σχήματα μαζί με σπουδαστές άλλων οργάνων, δημιουργώντας έτσι τη δική τους μπάντα.

Έτσι λοιπόν σε εβδομαδιαία συχνότητα δουλεύουν μαζί με τον διδάσκοντα καθηγητή ρεπερτόριο επιλογής τους, το οποίο τους δίνεται η δυνατότητα να παρουσιάσουν στο κοινό σε ανοιχτές συναυλίες που πραγματοποιούνται καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Η κατηγοριοποίηση των σπουδαστών στο αντίστοιχο εργαστήριο γίνεται τόσο με βάση την ηλικία, αλλά και με το επίπεδο των μουσικών τους γνώσεων.

Τα εργαστήρια που λειτουργούν ήδη, ξεκινούν από ηλικίες 8 περίπου ετών με ροκ ρεπερτόριο και καλύπτοντας μια ευρεία γκάμα φτάνουν σε μουσικό εργαστήριο ενηλίκων που αφορά στην Jazz μουσική.

Καθηγητές