Ανώτερα Θεωρητικά

Ανώτερα Θεωρητικά

Ο τομέας των ανώτερων θεωρητικών περιλαμβάνει τρία τμήματα, τα οποία δεν υπάγονται στα υποχρεωτικά μαθήματα που κάθε σπουδαστής οποιουδήποτε τμήματος οφείλει να παρακολουθεί, αλλά προσφέρουν τρία ξεχωριστά επαγγελματικά πτυχία. 

Στον τομέα αυτό ανήκουν τα τμήματα Ωδικής, Αντίστιξης, και Φούγκας.

Καθηγητές